ઘુમામાં 2 ને લોખંડના પાઇપ વડે મારતાં 4 વિરુદ્ધ ફરિયાદ

ઘુમામાં 2 ને લોખંડના પાઇપ વડે મારતાં 4 વિરુદ્ધ ફરિયાદ   દસક્રોઈના ઘુમામાં આવેલ ભંગાર વાડાના માલિકે, ભંગાર વાડામાં આવેલા…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp