ગેસના બાટલાના 1100 કરીને ભાજપે મહિલાનો વિશ્વાસ તોડ્યો, પરાઠા ઉપર GST રદ કરવા કોંગ્રેસની માગ

ગેસના બાટલાના 1100 કરીને ભાજપે મહિલાનો વિશ્વાસ તોડ્યો, પરાઠા ઉપર GST રદ કરવા કોંગ્રેસની માગ   કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દૂધ,દહીં,પરાઠા…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp