કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર ની અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડમાં સભા યોજાઈ

કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર ની અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડમાં સભા યોજાઈ       કોંગ્રેસ ના ઉમેદવાર મહેદ્રસિંહ વાઘેલા ના પ્રચાર…

કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર પોહચ્યા સભા સ્થળે…

કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર પોહચ્યા સભા સ્થળે…     થરા ખાતે કોંગ્રેસ ઉમેદવાર અમૃતજી ઠાકોરના સમર્થનમાં જાહરે સભામાં પોહચ્યા જગદીશ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp