અરવલ્લીઃ ભિલોડા બેઠક પર ભાજપના પુનમચંદ બરંડાનો ભવ્ય વિજય

અરવલ્લીઃ ભિલોડા બેઠક પર ભાજપના પુનમચંદ બરંડાનો ભવ્ય વિજય   ગુજરાત વિધાનસભા 2022 ની ૩૦-ભિલોડા મેઘરજ બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવાર…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp