અમદાવાદ RTO નો અણધડ વહીવટ: કોન્ટ્રાક્ટ ના ચક્કરમાં દોઢ લાખ લાયસન્સ અટવાયા….!

અમદાવાદ RTO નો અણધડ વહીવટ: કોન્ટ્રાક્ટ ના ચક્કરમાં દોઢ લાખ લાયસન્સ અટવાયા….!     અમદાવાદ RTOની ભુલના કારણે ૧.૫ લાખ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp