અમદાવાદમાં 8 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ કરનારા આચાર્યને આજીવન કેદની સજા

અમદાવાદમાં 8 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ કરનારા આચાર્યને આજીવન કેદની સજા     શાહપુર મ્યુનિ શાળા નં.5-6 માં 8 વર્ષની…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp