હાર્દિકને વિરમગામથી ભાજપની ટિકિટ ફાઇનલ, નવરાત્રિથી પ્રચાર શરૂ કરી દીધો

હાર્દિકને વિરમગામથી ભાજપની ટિકિટ ફાઇનલ, નવરાત્રિથી પ્રચાર શરૂ કરી દીધો   પાટીદાર આંદોલનોની નિસરણીનો ઉપયોગ કરી રાજકારણના માંચડે ચડેલા હાર્દિક…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp