પાલિકા કર્મીઓની માગણી નહીં સ્વિકારાય તો લડત ઉગ્ર બનાવશે

પાલિકા કર્મીઓની માગણી નહીં સ્વિકારાય તો લડત ઉગ્ર બનાવશે   નગરપાલિકાના કર્મચારીઓના વણઉકેલ્યા પડતર પ્રશ્નો ઉકેલવા અને વહિવટી સુધારણાઓ કરવા…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp