કાંકરેજ તાલુકાના રતનપુરા મોડેલ સ્કૂલ માં બેલેટ પેપરથી મતદાન યોજાયું.

કાંકરેજ તાલુકાના રતનપુરા મોડેલ સ્કૂલ માં બેલેટ પેપરથી મતદાન યોજાયું.     પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર કાંકરેજ તાલુકાના રતનપુરા મોડેલ સ્કૂલ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp