અરવલ્લી જિલ્લાની 30 ભિલોડા અને મેઘરજ વિધાનસભા ના BTP ઉમેદવાર ડોક્ટર માર્ક કટારા ની ધમાકેદાર એન્ટ્રી.

અરવલ્લી જિલ્લાની 30 ભિલોડા અને મેઘરજ વિધાનસભા ના BTP ઉમેદવાર ડોક્ટર માર્ક કટારા ની ધમાકેદાર એન્ટ્રી.     30 ભિલોડા…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp