અમદાવાદમાં મંથર ગતિએ ચાલતા રોડના કામ મુદ્દે મ્યુનિ. કમિશનરે ઉધડો લીધો

અમદાવાદમાં મંથર ગતિએ ચાલતા રોડના કામ મુદ્દે મ્યુનિ. કમિશનરે ઉધડો લીધો   મ્યુનિ. કમિશનર થેન્નારસને ગુરુવારે ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ રોડની…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp