શિશુનું માથું-એક હાથ બહાર નીકળ્યા બાદ પ્રસૂતાને રિફર કરતાં બંનેનાં મોત

શિશુનું માથું-એક હાથ બહાર નીકળ્યા બાદ પ્રસૂતાને રિફર કરતાં બંનેનાં મોત     દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડાના સરકારી દવાખાનામાં પ્રસુતિ માટે…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp