કાંકરેજના મુખ્ય મથક શિહોરી ખાતે વાદળી ગૌ માતાના મેળાના અંતિમ દિવસે ગૌ સેવકોની ઉમટી ભીડ..

કાંકરેજના મુખ્ય મથક શિહોરી ખાતે વાદળી ગૌ માતાના મેળાના અંતિમ દિવસે ગૌ સેવકોની ઉમટી ભીડ..     અગિયારસથી શરદ પૂનમ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp