સંતરામપુર નગરપાલિકા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ રૂપિયા ૩૫ લાખ ના ખર્ચે બનનારા પ્રવેશ દ્વારનું ખાતમુહુર્ત કરવામાં આવ્યું

સંતરામપુર નગરપાલિકા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ રૂપિયા ૩૫ લાખ ના ખર્ચે બનનારા પ્રવેશ દ્વારનું ખાતમુહુર્ત કરવામાં આવ્યું…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp