અમદાવાદમાં દારૂ લઈ જતા વ્યક્તિ પાસે પોલીસ કોન્સ્ટેબલે કેસ નહીં કરવાના 2.25 લાખ માંગ્યા

અમદાવાદમાં દારૂ લઈ જતા વ્યક્તિ પાસે પોલીસ કોન્સ્ટેબલે કેસ નહીં કરવાના 2.25 લાખ માંગ્યા     ગુજરાતમાં દારૂબંધીના શરૂઆતથી જ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp