ગરબાડાના વડવામા શોર્ટ સર્કિટ થતા આગ લાગી, ઘરવખરી બળીને ખાખ થઈ ગઈ

ગરબાડાના વડવામા શોર્ટ સર્કિટ થતા આગ લાગી, ઘરવખરી બળીને ખાખ થઈ ગઈ   ગરબાડા તાલુકાના વડવા મા શોર્ટ સર્કિટ થતાં…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp