વડોદરા:વુડા સર્કલ કારેલીબાગ પાસે સાયકલ સવાર બાળકીને અકસ્માત

વડોદરા:વુડા સર્કલ કારેલીબાગ પાસે સાયકલ સવાર બાળકીને અકસ્માત     વડોદરા શહેરમાં આવેલ વુડા સર્કલ કારેલીબાગ પાસે ટ્રેક્ટર ચાલક દ્વારા…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp