મોરબીના ત્રાજપરના બાવીસ જેટલા અગ્રણીઓ ભાજપમા જોડાતા રાજકારણમા ગરમાવો જોવા મળી રહયો છે

મોરબીના ત્રાજપરના બાવીસ જેટલા અગ્રણીઓ ભાજપમા જોડાતા રાજકારણમા ગરમાવો જોવા મળી રહયો છે     ત્રાજપરના સરપંચ પુર્વ સરપંચ સહીત…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp