મહુવાના ટીટોડીયા ગામે અવાવરું કુવામાં દીપડાનું બચ્ચું પડ્યું; ફોરેસ્ટ ટીમ દ્વારા બચાવ કામગીરી હાથ ઘરાઈ

મહુવાના ટીટોડીયા ગામે અવાવરું કુવામાં દીપડાનું બચ્ચું પડ્યું; ફોરેસ્ટ ટીમ દ્વારા બચાવ કામગીરી હાથ ઘરાઈ   મહુવા ગામની વાડીમાં અવાવરું…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp