પ.પૂ.બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ શ્રી જીવંતસિંહ બાપુનો નિર્વાણ શબ્તાબ્દી મહોત્સવ શ્રી સદગુરુ નિજધામે ગોઢ મુકામે ઉજવાયો.

પ.પૂ.બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ શ્રી જીવંતસિંહ બાપુનો નિર્વાણ શબ્તાબ્દી મહોત્સવ શ્રી સદગુરુ નિજધામે ગોઢ મુકામે ઉજવાયો.   અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકાના ગોઢ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp