ગાંધીનગરમાં વૃદ્ધ માતાની કરપીણ હત્યા, પૈસાની માંગણી નહીં સંતોષાતા કપાતર પુત્રએ કોદાળીનાં ઘા ઝીંકયા

ગાંધીનગરમાં વૃદ્ધ માતાની કરપીણ હત્યા, પૈસાની માંગણી નહીં સંતોષાતા કપાતર પુત્રએ કોદાળીનાં ઘા ઝીંકયા   ગાંધીનગરના ધરમપુર ગામે ગઈકાલે રાત્રે…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp