પંચમહાલ : કરાના મુવાડા ગામે બે ઈસમોએ ખેતરમાં કરંટ મુકતા ૨૬ વર્ષીય યુવાનનુ મોત….

પંચમહાલ : કરાના મુવાડા ગામે બે ઈસમોએ ખેતરમાં કરંટ મુકતા ૨૬ વર્ષીય યુવાનનુ મોત…. કાલોલ પોલીસ મથકે રવીન્દ્રકુમાર સોમસીંહ સોલંકી…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp