વડોદરાના ભરચક નવા બજારમાં કપડાંના 4 માળના શો-રૂમમાં આગ, દીવાળીની ખરીદી કરવા આવેલા લોકોમાં અફરાતફરી મચી

વડોદરાના ભરચક નવા બજારમાં કપડાંના 4 માળના શો-રૂમમાં આગ, દીવાળીની ખરીદી કરવા આવેલા લોકોમાં અફરાતફરી મચી   વડોદરા શહેરના નવા…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp