દિવાળીમાં 8 હજાર વેપારીઓને ચોપડા રજૂ કરવા GSTની નોટિસ

દિવાળીમાં 8 હજાર વેપારીઓને ચોપડા રજૂ કરવા GSTની નોટિસ     એસટી ડિપાર્ટમેન્ટે કરદાતાઓને 2020-21ના વર્ષની આકારણીની નોટિસો ફટકારી છે.…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp