તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ ખાનપુર દ્વારા મામલતદાર ને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું ..

તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ ખાનપુર દ્વારા મામલતદાર ને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું ..   ગુજરાતના આદિવાસી નેતા, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના એસ.ટી.સેલના…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp