ગાંધીનગરમાં ઠંડીનું જોર વધ્યું લઘુત્તમ પારો 15.9 ડિગ્રી

ગાંધીનગરમાં ઠંડીનું જોર વધ્યું લઘુત્તમ પારો 15.9 ડિગ્રી   ગાંધીનગરમાં ઓક્ટોબર માસમાં આટલી ઠંડી પડી નહી હોવાથી નગરવાસીઓને દિવાળી પહેલાં…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp