ગાંધીનગરના ચંદ્રાલાથી ખાનગી બસમાં દારૂના જથ્થાની હેરફેર ઝડપાઈ, પોલીસે 15.96 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો

ગાંધીનગરના ચંદ્રાલાથી ખાનગી બસમાં દારૂના જથ્થાની હેરફેર ઝડપાઈ, પોલીસે 15.96 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો   ગાંધીનગરના ચંદ્રાલા ગામની સીમમાં વાહન…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp