કાંકરેજ તાલુકાના મુખ્ય મથક શિહોરી ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જન સંમેલન યોજાયું….

કાંકરેજ તાલુકાના મુખ્ય મથક શિહોરી ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જન સંમેલન યોજાયું….     કાંકરેજ ૧૫ વિધાનસભા મતવિસ્તાર તાલુકા મથક…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp