અરવલ્લી જિલ્લા ખાતે રાજ્યસભા સાંસદશ્રી નરહરિ અમીનની ઉપસ્થિતમાં યોજાયો .

અરવલ્લી જિલ્લા ખાતે રાજ્યસભા સાંસદશ્રી નરહરિ અમીનની ઉપસ્થિતમાં યોજાયો . અરવલ્લી જિલ્લામાં મેળા દરમ્યાન ૩૧૩૨ લાભાર્થીઓએ લાભ મેળવ્યો અને કુલ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp