અમદાવાદમાં ટ્રાફિકજામ ટાળવા પાર્કિંગ વ્યવસ્થા ન હોય તો મોલે પ્લોટ ખરીદવા કે ભાડે રાખવા પડશે

અમદાવાદમાં ટ્રાફિકજામ ટાળવા પાર્કિંગ વ્યવસ્થા ન હોય તો મોલે પ્લોટ ખરીદવા કે ભાડે રાખવા પડશે દિવાળીમાં મોલમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp