કાંકરેજ ૧૫ વિધાનસભા અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવતા કોતરવાડિયા મેરુજી અમથાજી….

કાંકરેજ ૧૫ વિધાનસભા અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવતા કોતરવાડિયા મેરુજી અમથાજી....

કાંકરેજ ૧૫ વિધાનસભા અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવતા કોતરવાડિયા મેરુજી અમથાજી….

કાંકરેજ ૧૫ વિધાનસભા અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવતા કોતરવાડિયા મેરુજી અમથાજી....
કાંકરેજ ૧૫ વિધાનસભા અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવતા કોતરવાડિયા મેરુજી અમથાજી….

 

કાંકરેજ મામલતદાર કચેરી ખાતે ચૂંટણી અધિકારી ને સોંપાયું ઉમેદવારી પત્ર…..

શિહોરી ગામના મેરુજી અમથાજી એ પોતાના સમર્થકો સાથે નોંધાવી અપક્ષ ઉમેદવારી….

ચૂંટણી અધિકારી ૧૫ – કાંકરેજ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી બનાસકાંઠા પાલનપુર ને અપાયું ઉમેદવારી પત્ર…

૧૫ કાંકરેજ વિધાનસભા ના ૨૯ જેટલા ઉમેદવારોએ લીધા હતા ઉમેદવારી પત્રો…..

 

 

🌹અહેવાલ-રામજીભાઈ રાયગોર , કાંકરેજ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp